Back to Index
 
Aprender Español  
 Pronombres demostrativos - Aanwijzende voornaamwoorden
 
 
= Afspeellijst / Playlist / Wiedergabeliste / Lista 
Probeer om in afstanden te denken:

Eerste afstand: Je verwijst naar iets wat heel dichtbij is. Je kan het aanraken of van heel dichtbij aanwijzen.
De aanwijzend voornaamwoorden voor de eerste afstand hebben vier vormen:
Este libro (dit boek) (mannelijk enkelvoud)
Estos libros (deze boeken) (mannelijk meervoud)
Esta mesa (deze tafel) (vrouwelijk enkelvoud)
Estas mesas (deze tafels) (vrouwelijk meervoud)

Tweede afstand: Jij gebruikt deze als je verwijst naar een object dat niet dichtbij genoeg is om aan te raken, maar waarvan het toch duidelijk is wat je aanwijst.
Ese libro (dat boek)
Esos libros (die boeken)
Esa mesa (die tafel)
Esas mesas (die tafels)

Derde afstand: In het Spaans is er nog een derde vorm. Deze gebruik je als je verwijst naar een object dat moeilijk te zien zijn. Ofwel omdat het erg ver weg is of omdat het moeilijk te herkennen is (denk aan een boek in een boekenkast bijvoorbeeld).
Aquel libro (dat boek daar)
aquellos libros (die boeken daar)
Aquella mesa (die tafel daar)
Aquellas mesas (die tafels daar)

Heb je opgemerkt dat ik voor de mannelijke vormen -E (estE /esE) in plaats van -O gebruik? Hoe zit het met EstO, esO, aquellO? Bestaan ze niet? Ja hoor, maar ze worden gebruikt om naar abstracte ideeën of onbekende voorwerpen te verwijzen! Je kan het zien als ” dit/deze/dat/die kwestie, zaak of ding ”.
Esto (deze zaak, dit ding)
Eso (wat dat betreft, dat ding)
Aquello (die materie / dat ding daar)
Esto es terrible … (dit is verschrikkelijk)
Mira eso … (Kijk dat)
¿Recuerdas aquello que te conté hace 5 años? (Weet je nog /datgene wat ik je 5 jaar geleden vertelde?

Let wel op dat het zonder zelfstandige naamwoord wordt gebruikt:
Esto es muy bueno (dit is heel goed)
Esta idea es buena (dit idee is goed)
Esto es insostenible (dit is onhoudbaar) Esta situación es insostenible (deze situatie is onhoudbaar)
 
In afstanden denken, doe je ook met Aquí, Allí, Ahí, Allá en Acá. 
 
Top van deze pagina
   Back to Index  
   
Copyright ©  De Spaanse Taal Leren   All Rights Reserved
web counter