Back to Index
 
Aprender Español  
Pronombres posesivos - Bezittelijk voornaamwoord
 
 
= Afspeellijst / Playlist / Wiedergabeliste / Lista 
Als het bezittelijk voornaamwoord op zichzelf staat zonder zelfstandig naamwoord, zoals "die van jou", dan gebruikt men de zelfstandige bezittelijke naamwoorden in het Spaans. Deze andere vorm kan ook gebruikt worden om meer nadruk te geven als het bij een zelfstandig naamwoord staat en vertaalt als "van jou":
el mío está limpio > die van mij is schoon
el tuyo es blanco > die van jou is wit
el coche tuyo es negro > de auto van jou is zwart
Als het duidelijk is wie de bezitter is van het object, dan gebruikt men in het Spaans geen bezittelijk naamwoord. Men ziet dat dat vaak gebruikt wordt als er al een reflexief naamwoord gebruikt wordt:
Me duele la panza > mijn buik doet pijn
Le duele la cabeza > zijn hoofd doet pijn
 
Top van deze pagina
   Back to Index  
   
Copyright ©  De Spaanse Taal Leren   All Rights Reserved
web counter